Samtaler

Samtaler laves med både børn og unge. Eller med hele familien med behov for fælles regler og det at blive set og hørt lige meget.

Undervisning

Undervisningen målrettes en aktuel problemstilling og suppleres med brugbare redskaber til hverdagen.

Supervision

Supervision gives til både grupper og enkeltpersoner med udgangspunkt i en konkret sag eller pædagogisk hårdknude.

PAS test

Afdækning af en persons stærke og svage sider, kompetencer og potentialer og ikke mindst indlæringsmetode.

Mentor

Som mentor støtter jeg borgere med manglende sociale og faglige kompetencer i nogle af dagligdagens udfordringer.

Bisidder

Som bisidder hjælper jeg i konflikter og vanskelige møder. Jeg forklarer så du forstår, rådgiver og støtter op om dig.

Min personlighed

ALT HVAD DU HAR BRUG FOR1

Hjælpsomhed

Jeg glædes ved at hjælpe de svage i samfundet

2

Empati

Jeg evner at genkende og forstå andres følelser.

3

Menneskeforståelse

Jeg læser mellem linjerne og forstår det utalte sprog.

4

Tålmodighed

Jeg ved alting har en sammenhæng og sit eget tempo.

5

Positivt livssyn

Jeg indånder livet og tager dagen som den kommer.

6

Initiativ-tager

Jeg ser muligheder og skaber handling.

instancer jeg servicerer

MINE KLIENTER

Jeg har både offentlige og private klienter. Her vises udvalgte.

Referencer

HVAD ANDRE SIGER OM MIT ARBEJDE